• enfant
 • benevole
 • jeune
 • ministere
 • staff
 • LES ENFANTS
 • LES BENEVOLES
 • LES JEUNES
 • MINISTERE BIBLIQUE
 • UNE EQUIPE DE PLEIN-TEMPS

Mots de bienvenue

Avec joie, nous vous souhaitons la bienvenue sur notre site !
Vous allez faire la connaissance de notre association,
de ses produits, de ses services. Vous pouvez prendre part à l’oeuvre par vos soutiens de différentes manières :
- en priant pour nous ;
- en faisant connaître nos produits et services
à votre entourage et vos proches ;
- en finançant, suivant vos moyens, les activités ou projets qui vous tiennent à coeur.
Si vous voulez des informations supplémentaires,
n’hésitez pas à nous contacter.
Merci de votre visite et soyez bénis !

Mana isan'andro

SABOTSY 27 AOGOSITRA
2 MPANJAKA 14. 17-29 F. 5

 

ANDRIAMANITRA TOMPON’NY TANTARA

Ny ratsy atao loza mihantona. Tsy mba hoe maty an’ady ny mpanjaka Amazia fa dia ny vahoakany ihany no namono azy. Ary tsy izay ihany fa dia tsy mba nomena ny voninahitra amin’ny maha-mpanjaka azy izy (20) fa natao toy ireny tontakely ireny. Tena azo lazaina hoe mpanjaka ratsy fiafara. Na dia teo aza anefa izany rehetra izany dia tsy noesorin’Andriamanitra tamin’ny taranak’i Davida ny fanjakana. Mbola maneho ny maha-Andriamanitra mitazona ny teniny sy mamindra fo izany.

Andriamanitra mijery ny olony. Na dia mpanjaka nanao izay ratsy teo anatrehan’Andriamanitra aza Jeroboama II, dia nitombo harena tokoa ny vahoakany. Izany anefa no fototry ny fahasimbam-pitondrantena, ny tsy rariny, ny fahafatesana ara-panahy teo amin’ny Israely ary indrindra ny tsy fankatoavana an’Andriamanitra (Amosa 6). Fitaovana nampiasain’Andriamanitra namonjeny ny Israely Jeroboama II na dia mpanjaka rasty aza. Andriamanitra no anton’izao fahafenoana nisy teo amin’Israely izao, nidika famindram-po lehibe izany; na izany aza anefa dia tsy nibebaka tamin’Andriamanitra mihitsy ireto Israely ireto. Firenena mafy hatoka, taranaka mpanao meloka.(Isaia 1. 4).

Vavaka: Ampahirato ny masoko Tompo o! hahitako ny tananao efa miasa eo amin’ny fiainako. AMENA

FAIRE UN DON

Veuillez entrer un montant

Contact

Ligue pour la Lecture de la Bible Madagascar
B.P 4085 Antananarivo 101
E.mail : flambeaullb@gmail.com
Tél. :   + (261) 20 24 809 92

 • Les enfants et les jeunes, suivent Jésus, remplis d’espoir transformant la nation toute entière.
 • Dans un monde en détresse mais portant en lui un potentiel énorme pour son développement, la Ligue pour la Lecture de la Bible éduque les enfants, les jeunes et adultes à entrer en contact avec la Bible, à suivre Jésus-Christ afin de devenir des agents de transformations pour la nation.